Von Bergens punschfabrik (Karlshamns museum)

P1010062
Karlshamns museum har sina samlingar i åtskilliga av de gamla husen i kulturkvarteren. I Smithska huset, som fått sitt namn efter brännvinskungen L O Smiths son Otto, finns utställningar som speglar stadens historia och näringar.

Ner mot ån ligger konsthallen och innanför denna museets stora publikattraktion: von Bergens punschfabrik.

Webbplats