Victoriafortet

Victoriafort1
Bomyrberget färdigställdes 1963 för försvaret av övergångarna över Luleälven vid Vuollerim och som skydd för älvens kraftverk. Bomyrberget är det ända kvarvarande i den serie av armébatterier som byggdes för att försvåra passage över Luleälven.

Den dubbelpipiga kanonen (15,2 cm) som fortet är bestyckad med kommer från pansarskeppet. Kanonen har tjänstgjort som en vaktpost över Lule älvdal från 1963 t o m 1997. Victoriafortet är idag ett museum, den tidstypiska miljön är intakt till alla delar och du är välkommen på en resa i Kalla Krigets spår.

Webbplats