Vemdalens kyrka

Vemdalens kyrka
Vemdalens kyrka

En träkyrka uppfördes 1624 och flyttades 1763 till sin nuvarande plats. Där återuppbyggdes kyrkan till sin nuvarande avlånga åttakantiga form
.
Kyrkobyggnaden täcks av ett brant itak. Mitt på taket vilar en takryttare med tornspira. Tak, takryttare och tornspira är klädda med takspån av trä. En fristående klockstapel av lökkupolstyp är uppförd 1755.

Wikipedia