Varbergs fästning

Varbergs fästning och kallbadhus
Varbergs fästning byggdes 1287-1300 av den danske greven Jacob Nielsen. Han lät bygga den som skydd, då hans ställning blivit osäker efter att han anklagats för att ligga bakom mordet på kung Erik Klipping 1286. Han kom även att knyta kontakter med den norske kungen Erik II Magnusson och hans efterföljare Håkon V Magnusson. Därigenom fick Jacob hjälp med bygget av fästningen.

Källa: Wikipedia