Vågmästaregården

Vågmästaregården byggdes år 1714 av borgmästaren Anders Åbergh. Den är en av Sveriges bäst bevarade byggnader från 1700-talet och den ger ett fint exempel på denna tids arkitektur.

Arvprinsen av Hessen ( senare Konung Fredrik I ) vistades i detta hus en tid 1716. Han vårdades här för en skottskada som han fått vid en skärmytsling i Norge.

Byggnadens namn har tillkommit genom en senare ägare, vågmästaren Petter Larsson ( 1823 – 1914 ).

Åmåls kommun
Riksantikvarieämbetet