Uppsala domkyrka

Omkring 1270 började en ny, stor domkyrka byggas i Östra Aros. Den skulle ersätta Uppsalas tidigare domkyrka (idag Gamla Uppsala kyrka) och därför bytte Östra Aros namn till Uppsala.

Kyrkan byggdes i gotisk stil, med höga valv och stora fönster. Franska stenhantverkare ska ha kommit till i Uppsala i slutet av 1200-talet. Norra porten är förmodligen deras arbete.

Först 1435, efter ungefär 165 år av byggande, invigdes kyrkan på tredjedag pingst 7 juni. Kyrkans första torn var ännu inte färdigbyggda. De har fått nya spiror flera gånger.

Större bränder skadade domkyrkan 1473, 1572 och 1702. Den senaste verkligt omdanande restaureringen gjordes 1885-93 under ledning av arkitekten Helgo Zettervall. Då byggdes de nuvarande tornspirorna som är 118,7 meter höga – samma mått som kyrkans längd. Vid samma restaurering fick kyrkan nya väggmålningar och färgade fönsterglas.

När kyrkan restaurerades 1971-76 rengjordes målningar, fem kapell fick moderna väggtextiler och högaltaret ny utsmyckning.

Webbplats
Wikipedia

Domkyrkan Uppsala