Ulvön / Ulvöarna

09A Sandvikens forna fiskeläge på norra Ulvön med delvis intakt 1700-talsbebyggelse. I skogsbrynet skymtar ett tallbevuxet dynområde.09E Stort klapperfält på den nordöstra delen av södra Ulvön som bildats genom svallning av den uppspruckna berggrunden.
De två öarna, som ligger cirka 30 km söder om Örnsköldsvik, utgörs av Norra Ulvön samt Södra Ulvön. Öarna åtskiljs av det smala Ulvösundet. Öarna har dagliga båtförbindelser med fastlandet. Historiskt har man brutit titanhaltig järnmalm på öarna eftersom de är bergiga med förekomst av järnmalm. Lämningar efter gruvor finns både på norra och södra delen av öarna.

Wikipedia
Ulvön