Torvsjö Kvarnar

Torvsjö kvarnar är en uppsättning vattendrivna anläggningar med bland annat skvaltkvarnar, tröskverk, såg, och elverk.

På 1960-talet var anläggningen starkt förfallen men tack vare initiativ från byn och samarbetet med Länsarbetsnämnden, Åsele kommun och Västerbottens länsmuseum startades arbetet med att restaurera anläggningen och stiftelsen Torvsjö Kvarnar bildades. Idag är anläggningen ett enastående exemplen på den stora hantverksskicklighet och ingenjörsanda som rådde hos inlandsbönderna i lappmarken och anläggningen förklarades som byggnadsminne 1972.

Webbplats