Torsby Ski Tunnel


Sveriges första skidtunnel med världens enda inomhushall för skidskytte finns i Torsby. Fortum Ski Tunnel Torsby är Sveriges första skidtunnel. Längden på slingan är ca 1,3 km (1.287 meter) med arenan inräknad. Själva tunneln är byggd i betong och jordmassor har schaktats över tunneln så att anläggningen liknar en ås. Den har en halvcirkelform med en invändig diameter om 8 meter och en takhöjd av 4 meter.

Webbplats