Torsångs kyrka

Torsångs kyrka Foto: Calle Eklund/V-wolf
Torsångs kyrka Foto: Calle Eklund/V-wolf

Torsångs kyrka är Dalarnas äldsta kyrka och har i stort sett fått bibehålla sitt ursprungliga utseende.
Kyrkan byggdes någon gång vid 1300-talets första hälft. Kyrkan är uppförd av gråsten, medan gavlarna och takfrisernas övre partier, liksom valv, murpelare, fönster och portalomfattningar är gjorda av hårdbränt tegel.

Webbplats
Wikipedia