Torpa stenhus

Torpa Stenhus
Torpa Stenhus

Torpa stenhus är ett av våra bäst bevarade herresäten från renässansen med anor ända från medeltiden. Den äldsta delen av byggnaden är från 1400-talet men stenhuset som vi möter det idag präglas mer av 1500-talet.

Vid restaureringsarbeten härom året hittades dock rester av byggnader som dateras till långt tidigare i historien. Det sista omfattande ändringsarbetet i stenhuset var slottskapellet, som inleddes av Christina De la Gardie under hennes tid som änka. Kapellet invigdes 1699.

Wikipedia
Webbplats