Tjurkö kyrka

Tjurkö kyrka old1
Denna kyrka uppfördes 1876 på uppdrag av konsul Wolf, grundaren av stenhuggeriet på Tjurkö.
Kyrkan användes av Kronoarbetskårens straff-fångar och det var dessa straff-fångar som byggde kyrkan. Ursprungsplatsen var Herrgården, öns stenhuggarcentrum.
Nu fick även öns befolkning tillträde till kyrkan. Tidigare var man hänvisad till Kungsholms fort.
1894 försvann Kronoarbetskåren från ön. Då fick Tjurköborna hyra den för 100 kr per år. 1929 fick församlingen erbjudande om att överta kyrkan under förutsättning att den flyttades till annan plats. Kyrkorådet antog då erbjudandet och flyttade kyrkan till sin nuvarande plats. Denna flytt kostade ca.5000kr. Kyrktornet med kyrkklockan kom till vid flytten. 1930 återinvigdes kyrkan av biskop Edvin Rohde.

Text från Jämjö Pastorat

Tjurkö kyrka är stängd tills vidare p.g.a fuktskador.