The Glass Factory


The Glass Factory är ett upplevelsebaserat, interaktivt glasmuseum med en kvalitetssäkrad verksamhet, beläget mitt i Glasriket. Museet fungerar som kunskapscentrum och kreativ mötesplats för konstnärer, designers och besökare.

The Glass Factory har Sveriges mest omfattande konstglassamling som består av cirka 30.000 föremål från olika glasbruk av ett 40-tal konstnärer som har arbetat i materialet glas, från 1700-talet fram till idag. Därmed är The Glass Factory Sveriges enda renodlade glasmuseum. Museets verksamhet inkluderar tillfälliga utställningar, hotspots, basutställningar, pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar samt en omfattande programverksamhet med föreläsningar, happenings, glasshower, teaterföreställningar och workshops.

Webbplats