Teleborgs slott

Teleborgs slott är ett slott i södra utkanten av Växjö, på stadsdelen Teleborg (ca 4-5 km från centrum), intill universitetet, vid sjön Trummen.

Huvudbyggnaden, likt en riddarborg, ligger på en klippudde i sjön. Den är uppförd i tegel, med yttersidorna klädda med röd och grå granit i tre våningar efter ritningar av arkitektkontoret Lindvall & Boklund i Malmö (August Lindvall och Harald Boklund). I ena hörnet finns ett fyrkantigt huvudtorn, och i det motsatta ett mindre runt torn.

Källa: Wikipedia

Teleborgs slott

F1000011