Tarstaborg

Mellan Sköllersta och Pålsboda ligger Tarstaborg som är Örebro läns största fornborg.
Tarstaborg ligger på ett berg som stupar brant ner mot väster. På övriga sidor omges borgen av en över 300 meter lång stenvall. Vallen är det som finns kvar av en stenmur. Utanför stenvallen finns resterna av ytterligare två murar. De yttre murarna hade bara en ingång medan den inre muren hade fyra öppningar.

Länsstyrelsen