Tännforsen

Tännforsen

Tännforsen är ett vattenfall beläget i Åre kommun i västra Jämtland. Fallet är ett av Sveriges största, med en total fallhöjd på 38 meter varav lodrät fallhöjd är 32 meter. Tillsammans med bredden på 60 meter ger detta en lodrät fallyta på 1920 kvadratmeter. Det är faktiskt den största i Sverige. Mängden vatten som forsar fram varierar kraftigt mellan årstiderna. Ett normalt år når vattenflödet sin toppnivå under maj-juni, då 400 kubikmeter vatten forsar över fallets nacke varje sekund. Minst är det mellan december och februari, då Tännforsen istället täcks av en isskrud.

Från Wikipedia
Tännforsens turiststation