Tångeråsa kyrka

Tångeråsa kyrka
En av Sveriges få bevarade träkyrkor från medeltiden. Kyrkan är byggd av liggande timmer och klädd med spån. Två medeltida glasmålningar är från 1300-talet. Koret byggdes i slutet av 1290-talet. Tångeråsa kyrka ligger inbäddad i en skogsglänta sydväst om Örebro. Dess läge och dess karaktär gör den till en populär vigsel och dop kyrka.