Sveriges Fängelsemuseum

Gävle fängelse
Ett museum i två fängelser. Beläget i Gävle.

Fängelsemuseet är i slottshäktet inrymt i byggnadens ursprungliga källararrester. Här möter du den tid i Sverige, när straffen vanligtvis verkställdes offentligt. Då syftet var att avskräcka människor från att begå brott, utformades straffen som både skam- och kroppsstraff. Den dömde skulle även vanäras. Ju värre brott, desto hårdare och svårare pina.

I slottshäktet från 1732 möter Du i utställ-ningen ”Androm till skräck och varnagel” den tid då vi i Sverige hade skampålar på torgen, skamstockar utanför kyrkorna och mängder av galgbackar längs med allfartsvägarna.

Sveriges Fängelsemuseum