Svartsjö slott

Svartsjö slott Foto:Arild Vågen
Svartsjö slott Foto:Arild Vågen

Fredrik I gav på 1730-talet arkitekten Carl Hårleman i uppdrag att rita ett jaktslott. I både fasadutformning och planlösning blev slottet mönsterbildande för svensk herrgårdsarkitektur. Anläggningen stod klar 1739. Slottet stod mer eller mindre oanvänt under 1800-talet. Under 75 år var slottet anstalt. I det stora restaureringsarbetet mellan 1995-2002 har bl a en av fängelsecellerna rekonstruerats.

Källa och mer info
Wikipedia