Svaneholms slott

Huvudbyggnaden är kringbyggd i fyra tegellängor. Äldst är längan med portgången. Övriga längor är byggda något senare. Alla längorna hade från början 4 våningar. Kreneleringar och två blindvåningar på en av längorna tillkom 1694.

Slottet ägs av Vemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening. Föreningen driver nu slottet som museum. Det innehåller även en restaurang. I den romantiska parken ordnas sommartid konserter.

Källa: Wikipedia

Svaneholms slott

Svaneholms Slott

1 Comment

  • Per

    24 Jul 2009 at 22:07

    Ett av de bästa öppna Skånska slotten att besöka.Framförallt den sista privata bostadsvånibgen- rekommenderas.