Strömsholms slott

Strömsholms Slott Panorama

1660 insjuknade hastigt Karl X Gustav och avled. Den unga änkedrottningen Hedvig Eleonora lät samma år Nicodemus Tessin d.ä rita ett slott på Strömsholm. Först på 1680-talet var Strömsholms slott i det närmaste färdigt, dock flyttade aldrig Hedvig Elenora in. Det blev istället Gustav III:s gemål Sofia Magdalena som tog Strömsholm i besittning.

Webbplats
Wikipedia