Strindbergsmuseet

Strindbergmuseet april 2008Portrait of August Strindberg by Richard Bergh 1905
Museet är inrymt i August Strindbergs sista bostad, där han bodde de fyra sista åren i sitt liv. Lägenheten är bevarad och utgör museets kärna. Strindbergsmuseet drivs av en stiftelse med Strindbergssällskapet, Stockholms stad och Nordiska museet som huvudmän.

August Strindberg flyttade år 1908 in i det då nybyggda huset, som han kallade Blå tornet.

Från Wikipedia

Webbplats