Storforsen

Storforsen Foto: Stephan Herz
Storforsen Foto: Stephan Herz

Med dess genomsnittliga vattenflöde på 250 m3/sek och fallhöjden 60 m, utgör den en av de största forsarna i Europa. Den är Europas största oreglerade fors där sammanlagda längden på hela forsen, från start till slut, är 5 km med en total fallhöjd på 82 m. Storforsens kapell ligger vid foten av Storforsen. Kapellet ägs av Hotell Storforsen och är ett invigt kyrkorum i svenska kyrkan Altartavlan består av ett fönster med utsikt mot Storforsen.

Wikipedia
Hotell Storforsen
Storforsens kapell