Stockholms Roddförenings båthus

Stockholms roddförening 2012.jpg
Stockholms roddförening 2012” av Arild VågenEget arbete. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Den 7 oktober 1912 fick Stockholms Roddförening beviljat av Riksmarskalksämbetet att intill den s.k. Brända tomten vid Lido uppföra det nuvarande båthuset, ritat av arkitekterna Sigurd Lewerentz och Torsten Stubelius. Som virke till båthuset användes bland annat läktarna från Stockholmsolympiaden som fanns på Strandvägen vid Torstenssonsgatan. Fortfarande kan man i taket i båthallen se sittplatsnummer. Huset har under årens lopp varsamt renoverats och moderniserats och ser till det yttre och inre ut i stort sett som då det var nytt. Flertalet av bänkarna och borden i övervåningen tillhör dessutom originalinredningen från 1913. Huset anses ha stort kulturhistoriskt värde och är nu klassat som ett hus där förändringar inte får göras utan länsstyrelsens godkännande.

Wikipedia