Stensele kyrka

Stensele kyrka 00
Kyrkan invigdes den 29 augusti 1886.

I den folkliga mytologin finns två minst lika fantastiska förklaringar till hur det kunde komma sig att kyrkan i Stensele blev så himlastormande voluminös. Den ena historien förtäljer att man på ritningarna – som påstods komma från Finland – angett måtten i fot, och att man på den svenska sidan trott att det var fråga om meter. Därför blev kyrkan tre gånger så stor som det egentligen var tänkt. Enligt den andra versionen skedde en förväxling på Överintendentsämbetet. Tjänstemännen i Stockholm trodde att projektet gällde en ny domkyrka inför den förestående delningen av Härnösands stift. Oavsett vilka orsakerna var så är Stensele kyrka – ”Lappmarkskatedralen” – av märkvärdiga dimensioner. Inte minst så med tanke på var den är belägen. Kyrkan har plats för uppemot 2000 besökare, vilket var ungefär hela socknens befolkning.

Källa: Västerbottens Museum

Stensele kyrka insida