Stenhammars slott

Swedish castle Stenhammar
Egendomen är känd från 1300-talet men gick från början under namnet Slädhammar

Efter en donation blev svenska staten ägare ägare till egendomen. Den arrenderas sedan 1965 av HM Kung Carl XVI Gustaf. Läs mer i den historiska översikten.

På egendomen bedrivs idag ett modernt jord- och skogsbruk. Liksom många större gods finns här även ett stort byggnadsbestånd (ett 150-tal byggnader) som kräver omfattande underhåll.

Officiella visningar av egendomen förekommer ej.

Webbplats
SFV