Stenehed

Stenehed 005

Vid gravfältet Stenehed i Munkedals kommun ligger en av landets märkligaste fornlämningar. Omkring en kilometer sydväst om samhället Hällevadsholm, intill ett storslaget järnåldersgravfält med högar, stensättningar, resta stenar, en skeppssättning och en

domarring står nio bautastenar resta på en lång rad. En bautasten är en hög, smal rest sten som oftast har använts för att visa var en grav finns. Det som gör bautastenarna på Stenehed speciella är hur de har placerats. De står i en lång, något krökt rad där stenarna blir högre och högre i riktning från norr mot söder. Docenten i astronomi Curt Roslund ledde 1980 en undersökning av stenarnas placering i förhållande till solens upp- och nedgång vid sommar- och vintersolståndet. Han kom fram till att stenraden kan ha byggts som en slags astronomisk kalender. Den kan ha använts på ungefär samma sätt som de kända stencirklarna vid Stonehenge i England.

Bohusläns museum om Stenehed