Söderto fästning

Fort5239.jpg
Fort5239” av Per100Eget arbete. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Fort5226.jpg
Fort5226” av Per100Eget arbete. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

I utkanten av samhället ligger ”Söderto fästning”, vars syfte var att kunna motstå bombningar. Det är mer än tveksamt om byggnaden skulle kunna uppfylla sin uppgift. Den nu döda konstruktören, Karl-Göran Olsson, var en äldre bonde från trakten som förstärkte sitt hus med armerad betong. Huset hade tjockast murar till öster eftersom han var rädd för Ryssen.
Byggnaden är numera (2014) tämligen förfallen och är i vissa delar farlig att beträda.

Han använde vad som fanns till hands när han skulle armera sin byggnad, gamla sängramar, pottor, stänkskärmar till bilar.

Texten är hämtad från Bygdeband

Funkishuset – Fästningen i Söderto som skulle skydda mot ryssen

Tillträde Förbjudet Fästning Söderto

Kvällsposten