Snarsmon – resandefolkets by

Snarsmon h
”Innan vi riktigt visste om det, voro vi redan mitt inne i byn. Ett obestämt antal hyddor reste sig runt omkring. Men inte gjorde husen i denna stad mycket väsen av sig. Man såg dem knappast, förr än man höll på att ramla över dem. De voro nämligen nedsänkta i sandmon ända till takåsen, och blott en lutande dörr med en fönsterruta eller ett större hål på mitten var det egentliga kännetecknet på en familjebostad. Men sandmon var torr och hård, så nog var det praktiskt på mer än ett sätt att bo där nere i lugnet. Det var varmt om vintern och svalt på sommaren.”

Så beskriver folkskollärare Sjöblom sitt besök på boplatsen Snarsmon runt 1890. I trakten kallades byn för Tattarstan men av hänsyn till resandefolket, som alltid värjt sig mot den nedsättande benämningen, väljer vi namnet på platsen, Snarsmon, ett namn som för övrigt resande själva alltid har använt.

Byn var bebodd mellan ungefär 1850 och 1910 och enligt uppgift har den som mest hyst omkring 30 familjer i ett flertal enkla hus eller hyddor. Husen låg spridda utmed myrens norra kant utefter en sträcka på omkring 500 m. Idag kan vi se grunderna efter tio av dessa hus. Tre av dem är arkeologiskt utgrävda de senaste åren. Flera resandefamiljer var med i utgrävningsarbetet av sina förfäders boplats och i sökandet efter sin egen historia.

Text från Tanum.se

Mer info