Skuleberget

Skuleberget2
Skuleberget
Skuleberget har i alla tider fascinerat människor och utgör med sin dramatiska profil ett viktigt märke i det ångermanländska landskapet. Berget har ett iögonfallande läge vid kanten av den vida Skuleskogen alldeles intill både havet och E4. Ett belägg för bergets tidiga ryktbarhet är att det finns omnämnt på de första kartorna över Skandinavien. Carl von Linné beskrev också sina uppleveleser vid Skuleberget under sin lappländska resa år 1732. På bergets östra brant har den runda grottan under lång tid utgjort bergets främsta attraktion. Den påstås ha varit tillhåll för Skulerövarna som faktiskt har funnits i trakten. Grottan har förmodligen urholkats av is och vatten när urtidshavets bränningar slog mot bergssidan. Skuleberget blev reservat 1969 och utvidgades 1974 till nuvarande storlek om 226 hektar.

Webbplats