Skärfva Herrgård

Skärva country estate
Skärva herrgård är det lantställe som skeppsbyggaren Fredrik Henrik af Chapman lät uppföra på fastlandet, strax nordväst om Karlskrona och öster om Nättraby. Bakom projektet stod Gustav III som beordrat Chapman att flytta till Karlskrona för att utveckla en uppbyggnad av rikets flotta. Skärva var således också en betydelsefull arbetsplats och i parken fanns en bassäng där hydrodynamiska experiment kunde utprovas inom skeppsbyggnadskonsten.
Skärva herrgård är idag privatägd och ett byggnadsminne sedan 1976. Herrgården ingår också i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona och ligger inom Skärva naturreservat. Gården är i privat ägo, men parken är öppen för besökare.

Från Wikipedia

Skärfva.se