Skara domkyrka

Skara domkyrka är Skara stifts katedral (domkyrka) och en av Sveriges största kyrkor.

Skara domkyrka har anor från 1000-talet, men den nuvarande höggotiska stilen stammar ursprungligen från 1300-talet. Kvar från 1000-talet är bland annat en för svenska förhållanden unik krypta, ett sista vilorum för stiftets första biskopar. Skara domkyrka skadades och restaurerades vid flera tillfällen (bland annat i krigen med Danmark och vid stadsbränder under bland annat 1700-talet).

Källa: Wikipedia

Cathedral of Skara Just entering