Sjöbodarna vid Strömmingssundet

Hudiksvall2010b
Fisket var under flera hundra år en viktig näringsgren för Hudiksvall. Så är det inte idag men spåren finns kvar i staden; Strömmingssundet, sjöbodarna vid Möljen, Fiskarstan etc. Fiskarstan med sina karaktäristiska små trähus och inbyggda gårdstomter, kom till efter branden 1792. Här bodde Hudiksvallsfiskarna vintertid – på somrarna flyttade de ut till fiskelägena.

Källa