Sankta Anna Underjordskyrka

Sankta Anna Underjordskyrka-Altare-2012-06-26.jpg
Sankta Anna Underjordskyrka-Altare-2012-06-26” av MikaelLindmarkEget arbete. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Sankta Anna Underjordskyrka är ett underjordiskt kyrkorum beläget på 90 meters djup i Kristineberg, Lycksele församling, från 1990. Det är en av flera underjordiska kyrkor i världen, t ex finns en i Polen. Kyrkan är ekumenisk.
Kyrkans historia började den 29 november 1946 då efter en gruvsprängning en ljus Kristusliknande bild, två meter lång, uppenbarades i bergväggen för gruvarbetaren Albert Jönsson.

Från Wikipedia

Webbplats