Salsta slott

Salstaslott
Salsta slott är ett barockslott byggt 1672 efter Tessin d.ä:s tirningar. Slottet ligger vid Vattholma i Lena socken, Uppsala kommun – cirka 2,5 mil norr om Uppsala. Slottet ägs och förvaltas av Statens fastighetsverk och är sedan 1991 förklarat byggnadsminne som välbevarat barockslott och med tanke på platsens långa historia från tidig medeltid.

Wikipedia
Webbplats