Roslags-Kulla kyrka

Roslags-Kulla kyrka är uppförd under åren 1705-06 av timmer i en korsplan över korsmitten. Byggnadstypen har få motsvarigheter i Sverige. Kyrkan byggdes på platsen för en tidigare kyrka (början av 1600-talet) Nuvarande kyrkan bekostades av ägaren till Östanå, greve Fabian Wrede och tänkt som slotts- och sockenkyrka.
Kyrkan är av riksintresse för kulturmiljövården och är skyddad eligt lagen om kulturminnen.

Kyrkokartan har bilder på kyrkan

Källa: Svenska kyrkan

Wikipedia