Rosenlöfs Tryckerimuseum

Tryckeriet grundades 1890 och lades ner 1974.

Rosenlöfs Tryckerimuseum är helt unikt i sitt slag och har ingen motsvarighet i hela Europa, förmodligen inte i hela världen.

Museet är bevarat i sin helhet, alla maskiner och övrig utrustning är i samma skick som de var den 5:e juli 1974 då verksamheten lades ned, när de anställda tog sin väska, släckte lyset, låste och gick hem.

Vid Rosenlöfs får besökaren uppleva känslan av att gubbarna bara gjort kväller, för att återkomma till jobbet dagen efter.

Rosenlöfs Tryckerimuseum är unikt på flera sätt, bland annat för att det är ett fungerande bruksmuseum. En komplett arbetsplats som är helt bevarad med all originlautrustning för handsättning, tryckning och bokbindning, en utrustning som fortfarande används om än i liten skala.

Utvecklingen från det gamla typografiska hantverket till dagens digitaliserade tryckmetoder har gått på några decennier. Men här får besökaren möjlighet att se och uppleva hur de gamla yrkena i sätteriet, tryckeriet och bokbinderiet gick till för hundra år sedan.

Webbplats