Roma kloster

Roma, Gotland
Roma kloster var ett munkkloster tillhörande cisterciensorden. Roma kloster bestod av en kyrka (vars ruiner är synliga idag), bostäder för munkar och lekbröder samt en byggnad med kök och matsal. Endast fåtal dokument som beskriver klostrets historia finns bevarade. Klostret stängdes i samband med reformationen och byggnaderna förföll.

Wikipedia