Robotförsöksplats Norrland Museum

Jindivik Foto: Curt Löfwenberg
Jindivik Foto: Curt Löfwenberg

RFN Museum är inrymt i en av basens äldsta hangarer och speglar provplatsens utveckling sedan 1958. RFN är den provplats som har det största provområdet över land i Europa och med en teknisk kompetens likvärdig med kvalificerade utländska provplatser. Museumets ambitionen har varit att visa utvecklingen av den unika målflygverksamheten men även av den tekniska utvecklingen inom radar/inlednings- och presentationssystem, optisk inmätning, telemetri och kommunikation, som erfordras för genomförande av kvalificerad robotprovning.
En unik samling av ”förarlösa” fjärrstyrda målflygplan tillhör givetvis rariteterna där bl.a. Jindivik är en speciell attraktion. Jindivik var nämligen det första förarlösa flygplan som flögs i Sverige, vilket skedde den 11 maj 1959 på RFN. Med Jindivik genomfördes 104 måluppdrag innan den pensionerades 1964.

RFN museum ligger inom flygplatsområdet som är militärt skyddsobjekt och normalt ej tillgängligt för allmänheten. Dock finns möjlighet att medge besök (ex. grupper) efter tillstånd från myndigheten. Guidning vid besök kan ske av RFN Veteranklubb.

Texten är hämtad från museumets webbplats