Ramundeboda kloster

Ramundeboda klosterruin 2012.jpg
Ramundeboda klosterruin 2012” av TS ErikssonEget arbete. Licensierad under CC BY 3.0 via Wikimedia Commons.

Platsen för klostret är omkring 110×70 meter stort. Det finns synliga lämningar efter två källargrunder, varav den ena har sitt valv intakt. I den södra väggen av dubbelkällaren finns en fönsteröppning. Det finns även lämningar av en tegelugn, en kakelugn samt mer eller mindre väl bevarade muravsnitt. Klostret drevs av antonitorden som var medlemmar av Sankt Antonius augustinska kongregation. Antonitordern ägnade sig mycket åt sjukvård, samt erbjöd mat och boende för pilgrimer och resande. Ruinen ligger strax intill en stor rastplats längs med E20.

Läs mer om Ramundeboda klosterruin på Wikipedia