Rämmens kyrka

Rämmens kyrka Foto: Bo491
Rämmens kyrka Foto: Bo491

Kyrkan invigdes 1787. En ombyggnad enligt ritningar av arkitekten C.G Brunius 1851 förändrade kyrkans karaktär och vid ytterligare en renovering 1899 fick Rämmens kyrka sitt nuvarande utseende. Kyrkan är en korskyrka i trä, spånklädd och rödmålad. Taket är av skiffer. Den gamla straffstocken är bevarad vilket är relativt sällsynt. Unika takmålningar.

Källa
Kyrkokartan