Radiostationen i Grimeton

Radiostationen Grimeton är en sändaranläggning med ett flertal radiosändare och antenner av olika slag. Den är belägen i Grimeton, Varbergs kommun, Hallands län, cirka 15 km öster om Varberg. De sex 127 meter höga masterna till den berömda mycket långvågiga sändaren SAQ är väl synliga från motorvägen E6/E20. Radiostationen ägs idag av Stiftelsen Världsarvet Grimeton, sammansatt av Länsstyrelsen i Halland, Varbergs kommun och Telia Sonera.

Källa: Wikipedia

Webbplats

Shoot Anything Saturday