Postmuseum


Med sina omfattande och unika posthistoriska och filatelistiska samlingar anses Postmuseum i Stockholm vara ett av världens förnämsta postmuseer. Det är ett riksmuseum som samlar, vårdar och visar svenska postens historia för att dagens och framtidens generationer ska kunna ta del av detta kulturhistoriska arv. Museet ligger i ett vackert kulturhus med anor från 1600-talet. Det köptes av Posten år 1720 och inrymde fram till 1869 Stockholms enda postkontor. Museet invigdes 1906. Det omfattade då bara några rum, men tar idag hela huset i anspråk. Totalt rymmer huset 3.300 kvm där 2.300 kvm är för besökarna.

Webbplats