Plastens Hus

En permanent utställning om plastens historia i Perstorp visas i den gamla fabrikslokalen. En historieberättelse i ord och bild vägleder besökaren genom 125 år av industriell utveckling.

En unik samling av plastprodukter, dokument, anteckningsböcker, reklambroschyrer, fotografier med mera berättar om en epok som banade väg för en kemiteknisk revolution.

Webbplats