Penningby slott

Penningby slott 00713.jpg
Penningby slott 00713” av Svens WeltEget arbete. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Penningby gård är första gången nämnd på 1330-talet, och placerat strategiskt vid Väsbysjön för att kunna bevaka sjöleden från Östersjön mot Uppsala och inlandet. På 1400-talet byggdes en medeltida borg på platsen. Den ersattes av en slottsbyggnad påbörjad av Birgitta Tordsdotter Bonde. År 1831 eldhärjades slottet, och tak och torn modifierades under renoveringen.

Slottet består av en nästan kvadratisk mittbyggnad och två diagonalt belägna runda torn. De två nedre våningarna, med rum täckta av tunnvalv, är uppförda av gråsten.
Från Wikipedia
Webbplats