Pater Noster

Paternosterskären utanför Marstrand har i alla tider av sjöfarande betraktats som mycket riskfylla.
Namnet ”Pater Noster” , som betyder ”Fader Vår” , kan ha sitt ursprung i de böner som sjöfarande bad för att klara dessa skär och grynnor.
Kungliga brev från början av 1700-talet talar om behovet av en fyr i dessa farvatten eftersom fyrplatsen på Carlstens fästning inte höll sina mått fick ”Heidenstammaren”Pater Noster sin plats på Hamneskär.
Fyren Pater noster detalj
Pater Noster ligger på öns nordväst-sida och i direkt anslutning finns en f d fotogenbod och ett mistsignaleringshus.
Fyrtornet uppfördes under tiden 13 juli till 9 septmember 1868.

Fyrtornet är uppfört helt i järn och reser sig 32 meter över marken. Höjden över havet är 35,6 meter. Konstruktionen utgörs av en mittpelare stöttad av grova järnstänger som hålls ihop av ett system av vertikala och horisontala balkar och förband.
För att ytterligare staga konstruktionen hålls sektionerna ihop av diagonala krysstag.

Pater Noster Lighthouse | Hotell & Konferens
Pater Nosters vänner (källa)