Oscarsborg

Oscarsborg
Oscarsborg är ett utsiktstorn som ligger på Östra Berget i centrala Söderhamn och en välkänd symbol för staden.
Oscarsborg tillkom på initiativ av Söderhamns sångförening och invigdes 1895 av dåvarande ordföranden i stadsfullmäktige, konsul Gabriel Schöning. Tornet ritades av stadsarkitekt Gustaf Hultquist och är 23 meter högt och är sammansatt av 35 000 tegelstenar. Utsiktsplatån, varifrån man har en vidsträckt utsikt, ligger 65 meter över havet.

Från wikipedia
Mer info