Oscar II Fort


Oscar II Fort är ett upplevelsemuseum mm i det gamla militärfortet som byggdes 1903-1907 och som efter andra världskriget stängdes och har sedan dess stått orört. Oskar II:s fort är byggd som en regelrätt berganläggning med förråd, eldlednings- och manskapsutrymmen under en tjock bergtäckning. Runt kärnanläggningen löper en bred utsprängd grav.
Fortet bestyckades med fyra batterier. Oscar II fort är möjligt att boka för besök.

Webbplats
SFV