Öresundsförbindelsen

Öresundsförbindelsen är en 15,9 km lång förbindelse över och under Öresund, mellan Malmö (Lernacken, Limhamn-Bunkeflo) och Köpenhamn (Kastrup, Amager) som öppnade 2 juli 2000. Förbindelsen består av en bro, Öresundsbron, och kilometerna närmast Danmark av en tunnel, eftersom en hängbros höga spann skulle ha kunnat utgöra en fara för lufttrafiken vid Kastrups flygplats. Som övergång från bro till tunnel byggdes den konstgjorda ön Pepparholm.

Källa: Wikipedia