Oljeön (Engelsbergs oljefabrik)

På Oljeön finns Engelsbergs Oljefabrik, världens äldsta bevarade oljeraffinaderi. Fabriken byggdes 1875 på Barrön (Oljeön)
i sjön Åmänningen utanför Ängelsberg. Oljeraffineringen vid fabriken upphörde år 1902, men fabriken fortsatte att förse de svenska hushållen med lysolja, vapenfett, maskinsmörja och fotogen fram till år 1927.

Idag är fabriken ett museum. Det finns åtta bevarade byggnader på ön. Förutom fabriken finns det även kokhus, vedbodar, oljekällare, tvättstuga, utedass och ett bostadshus. På 1890-talet bodde åtta familjer och några ungkarlar på ön.

Wikipedia